SOFIAPETRONA4

سوفیا پتروونا

کتاب سوفیا پتروونا نوشته لیدیا چوکوفسکایا تراژدی کوتاهی از برهه‌ای از تاریخ شوروی است. به قول نویسنده “این‌که به‌نام آینده از علل و عواقب تراژدی بزرگی که رنج بسیاری برای مردم به‌بار آورده بود پرده برداریم بسیار حیاتی است”.

پسر او، نیکالای (کولیا)، عمیقاً به کمونیسم اعتقاد دارد و در ابتدای مسیر نویدبخشی است. طولی نمی‌کشد که تصفیه‌ی بزرگ آغاز می‌شود و همکاران سوفیا، در بازار گرم متهم کردن به خیانت، ناپدید می‌شوند و در همان حال آلیک، بهترین دوست کولیا، هم خبر از بازداشت شدن او می‌دهد.
سوفیا می‌کوشد خبر بیشتری از کولیا به‌دست آورد، اما در جریان وسیعی از بوروکراسی فرو می‌رود. رمان اندک اندک بسیار دردناک و صریح می‌شود. دلبستگی شدید سوفیا به جامعه‌اش و از دست دادن تنها دلخوشی و دارایی زندگی؛ پسرش، که متهم به خیانت شده است، او بر سر دوراهی دشواری قرار می‌گزارد.

این تصمیمی بسیار دشوار است که کمابیش همه ما به روش‌های مختلف با آن روبه‌رو می‌شویم. وقتی مجبوریم روبه‌روی حقیقت سرد و بی‌معنی بایستیم و خالی بودنش را بپذیریم.

پادکست کتاب سوفیا پتروونا، دومین پادکست از مجموعه پادکست های معرفی کتاب، کاری از گروه فرهنگی کتابستان است که در اینجا می توانید گوش کنید.

اشتراک گذاری پست

×